ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 - 084 Opole

Zadania, które winny być wykonywane przez zakłady kominiarskie przy przeprowadzaniu okresowych kontroli i konserwacji

Korporacja Kominiarzy Polskich mając na uwadze konieczność ujednolicenia i dostosowania zakresu czynności realizowanych przez służby kominiarskie do obowiązujących obecnie przepisów, przyjęła do stosowania następujące zadania, które winny być wykonywane przez zakłady kominiarskie przy przeprowadzaniu okresowych kontroli i konserwacji:
1. Zapoznanie się z protokołem z poprzedniej kontroli.
2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania kominów.
3. Sprawdzenie drożności przewodów kominowych. 4. Sprawdzenie ciągu kominowego i ocenę czy jest wystarczający dla prawidłowego działania urządzeń grzewczych i wentylacyjnych podłączonych do przewodów kominowych.
5. Sprawdzenie szczelności przewodów kominowych.
6. Sprawdzenie czy nie występują uszkodzenia:
– kominów na całej długości,
– drabin, włazów, ław kominowych,
– drzwiczek kominowych- rewizyjnych i wyczystnych itp.,
– nasad kominowych,
7. Ocenę czy istnieje dogodny i bezpieczny dostęp do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych.
8. Sprawdzenie czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwiec 2010 roku (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz.719).
9. Ocenę czy przewody kominowe są eksploatowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
10. Sprawdzenie czy pomieszczenia (lokale), w których zainstalowane są urządzenia grzewcze opalane paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi posiadają sprawną i prawidłową wentylacje wywiewną.
11. Sprawdzenie prawidłowości działania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w pomieszczeniach, gdzie wentylacja wymagana jest przepisami.

Wymienione powyżej czynności są następstwem zapisów:
1.art.62 ust.1 c ustawy Prawo Budowlane
2.& 19 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 1999 nr.74 poz.836).