ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 - 084 Opole

Przetargi

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sienkiewicza 18 poszukuje wykonawcy poniższych prac remontowych:
renowacja elewacji frontowej, docieplenie elewacji tylnej.
Oferty prosić dostarczyć do siedziby spółki lub wysłać emailem.
Kontakt do pracownika zarządcy- tel. 695 926 381.