ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 - 084 Opole

Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych i Nieruchomości

Informacje o firmie

Turhand – Ret Sp. z o.o. jest Spółką prawa handlowego. Została utworzona w roku 1997 i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu. Od 1 stycznia 1998 do 2012 r. spółka prowadziła działalność w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi i gruntowymi Gminy Opole oraz zasobami wspólnot mieszkaniowych na terenie m.Opola.
Obecnie Spółka zarządza budynkami wspólnot mieszkaniowych, nieruchomościami komercyjnymi (np.DH Rzemieślnik) Prowadzimy również zarząd nieruchomościami wspólnymi w Prószkowie i Niemodlinie.

Spółka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę kierowniczą i pracowniczą , w tym 4 licencjonowanych zarządców nieruchomości. Wieloletnie doświadczenia nabyte przez tutejszą spółkę, w trakcie zarządzania różnego rodzaju nieruchomościami, dają właścicielom lokali gwarancję, na prawidłowe i zgodne z prawem administrowanie Państwa nieruchomością wspólną.

Dla sprawnej realizacji zadań i pełnej ewidencji, tutejsza spółka wdrożyła program komputerowy DOM opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi. Użytkowana obecnie generacja programu – DOM 5, pozwala m.in. właścicielom lokali na swobodny wgląd w stan swojego konta, poprzez wykorzystanie łączy internetowych – szersza informacja w tej sprawie dostępna jest na stronie: www.turhand.pl. W ramach tej usługi uruchamiane będą kolejne informacje dostępne drogą elektroniczną np. informacja o stanie konta funduszu remontowego wspólnoty.

Kadra kierownicza

Krzysztof Pająk – Prezes
Łukasz Karbowiak – p.o. Dyrektora
Magdalena Bogdał – Z-ca dyrektora d/s obsługi wspólnot
Jerzy Franiczek – Z-ca dyrektora d/s rozliczeń
Teresa Rosiak – Główny Księgowy

Nasze doświadczenia są gwarancją wysokiej jakości usług, a systematycznie rosnąca liczba lokali obsługiwanych przez Turhand-Ret to najlepszy dowód właściwego sposobu prowadzonej przez nas polityki.


Potwierdzeniem naszego profesjonalizmu mogą być wyniki kontroli przeprowadzonych w naszej spółce m.in. przez Urząd Kontroli Skarbowej oraz Najwyższej Izby Kontroli. Pozytywna ocena działalności spółki w latach 1998-2002 zawarta w wystąpieniu pokontrolnym NIK jest dla nas wyróżnieniem, a dla naszych klientów gwarantem rzetelnego i prawidłowego zarządzania powierzonych nam nieruchomości.

Sprawdź naszą ofertę

Chcecie Państwo być przekonani, że Wasza nieruchomość będzie sprawnie i profesjonalnie zarządzana – spytaj nas o warunki na jakich to zrealizujemy.
Powierzenie zarządzania zawodowemu zarządcy, to komfort i bezpieczeństwo. Jesteśmy na rynku od 1997 roku. Nie boimy dzielić się z właścicielami posiadaną wiedzą, chroniąc prawa i interesy każdego z nich.

Dane kontaktowe

Turhand-Ret Sp. z o.o.
ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 - 084 Opole
Biuro Spółki czynne
  • poniedziałek - piątek 7:00–15:00

Uwaga

Dział Księgowości w piątki nie obsługuje bezpośrednio klientów w siedzibie spółki.

Certyfikat Jakości Zarządzania Ryzykiem