ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 - 084 Opole

Zarządzanie nieruchomościami - oferta

Zakres czynności realizowanych w ramach administrowania nieruchomościami

Nabyte przez wiele lat funkcjonowania na opolskim rynku nieruchomości doświadczenia i wiedza, pozwala nam zaproponować nasze usługi w zakresie administrowania nieruchomościami wszystkim wspólnotom mieszkaniowym, które w profesjonalny sposób chcą zarządzać swoim majątkiem.

Do podstawowych obowiązków i czynności w ramach zleconego naszej firmie administrowania nieruchomościami należą :

 • obsługa organizacyjna, w tym przygotowywanie niezbędnych informacji na potrzeby wspólnoty
 • obsługa finansowo- księgową w pełnym zakresie
 • obsługa w zakresie sprawozdawczości skarbowej i statystycznej
 • dokonywanie rozliczeń tzw. mediów
 • prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej, w tym książki obiektu
 • prowadzenie dokumentacji organizacyjnej wspólnoty, w tym umów na dostawy usług i mediów
 • zlecanie bieżących napraw i konserwacji nieruchomości
 • prowadzenie ewidencji i zlecanie przeglądów bieżących, wynikających z przepisów prawa budowlanego
 • realizowanie zaleceń pokontrolnych
 • zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia dokumentacji wspólnoty
 • przygotowywanie dokumentacji windykacyjnej
 • zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości
 • zapewnienie ciągłości dostawy wody , energii elektrycznej, energii cieplnej i odprowadzania ścieków
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń i instalacji oraz szybkie usuwanie awarii
 • przygotowanie procedur dot. prowadzenia remontów budynku
 • nadzorowanie utrzymania czystości w nieruchomości wspólnej w przypadku powierzenia sprzątania branżowej firmie
 • zlecanie bieżących i okresowych przeglądów technicznych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego<
 • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów, a także ewidencję wnoszonych opłat przez właścicieli na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej
 • rozliczenie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej
 • organizacja zebrań wspólnoty
 • wymiana dotychczasowych źródeł oświetlenia

Mając na uwadze optymalizację i potanienie kosztów utrzymania nieruchomości, coraz częściej sięgać można do nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących najnowsze zdobycze techniki. Jedną z takich możliwości jest stosowanie nowoczesnych źródeł oświetlenia opartych o technologię LED. Takie źródła światła, charakteryzują się bardzo małym zużyciem energii elektrycznej, przy jednoczesnym zachowaniu dużej jasności świecenia oraz ograniczeniu obsługi z uwagi na zastosowanie wewnętrznych urządzeń sterujących (czujki ruchowo-zmierzchowe). Posiadają one jednocześnie długoterminową gwarancję swojego działania. Zachęcamy wspólnoty i mieszkańców naszych zasobów do skorzystania z możliwości wymiany dotychczasowych źródeł oświetlenia. Turhand-Ret sp.z o.o. może pomóc Państwu nawiązać kontakt w tej sprawie. Informacji w tej sprawie można zasięgnąć pod numerem tel. 77 47 47 515 wew.13

Turhand – RET sp. z o.o. składając Państwu ofertę, gwarantuje profesjonalne i fachowe sprawowanie administrowania nieruchomością wspólną. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą stroną internetową pod adresem: http://www.turhand.pl

Szczegółowe warunki sprawowania administrowania Państwa nieruchomością, zostaną określone ostatecznie w umowie zawartej na tą okoliczność, której treść uwzględniać będzie ustalenia poczynione przez strony. Informujemy, że wynagrodzenie za administrowanie jest naliczane jedynie od powierzchni użytkowej lokali, bez pomieszczeń przynależnych. W przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontaktowanie się z tutejszą spółką pod numer tel. 77 4575950, jak również drogą poczty elektronicznej pod adresem : turhand@op.onet.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Dyrektor

mgr Janusz Kramarz