ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 - 084 Opole

Przypominamy

Wszelkie reklamacje, uwagi, zapytania , w sprawie realizacji wywozu odpadów komunalnych, należy zgłaszać do Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Opolu, który w imieniu Gminy sprawuje nadzór nad realizacją tego zadania, pod następujący nr.tel 77 45 11 890 lub e-mail: odpady@um.opole.pl