ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 - 084 Opole

Gospodarka odpadami komunalnymi

Turhand-Ret sp.z o.o. informuje, że od 1.01.2021 r. będzie obowiązywała Uchwała nr. XXVIII/55/20 Rady Miasta Opola z dnia 2.07.2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.Opola. Z dniem 1.01.2021 r. wchodzi w życie obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
W związku z powyższym nie będzie możliwości złożenia deklaracji o zbieraniu odpadów w sposób nieselektywny – wszyscy mieszkańcy będa zobowiązani do segregowania odpadów.
Nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami wynosi 28,00 zł na osobę.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów wszyscy użytkownicy wiat śmietnikowych (wspólnoty) mogą zostać obciążone opłatą karną nawet do 100% obowiązującej stawki opłat za osobę. Jednocześnie informujemy, że wszelkie prace związane z dosegregowaniem odpadów oraz porządkowaniem wiat śmietnikowych, zlecone przez zarządcę, po interwencjach służb porządkowych, obciążą użytkowników wiat i będą miały wpływ na ostateczną wysokość opłat ponoszonych za użytkowanie lokali.