ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 - 084 Opole

Przetargi

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Orląt Lwowskich 18 poszukuje wykonawcy poniższych prac remontowych:

docieplenie elewacji, wykonanie izolacji ścian budynku i wymiany okien dachowych.

Oferty prosić dostarczyć do siedziby spółki lub wysłać emailem turhand@op.onet.pl
Kontakt do pracownika zarządcy – tel. 695 926 381.