O nas

Turhand-Ret Sp. z o.o. w Opolu jest spółką prawa handlowego.
Została utworzona w 1997 r. i zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym w Opolu pod nr.KRS 0000054515.

Spółka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę kierowniczą, kadrę inżynieryjno - techniczną: inżynierowów budownictwa, inżynierów elektryków, techników budowlanych, prawnika oraz specjalistów we wszystkich rodzajach branż, w tym 4 licencjonowanych zarządców nieruchomości.

Kadra kierownicza

Krzysztof Pająk - Prezes
Janusz Kramarz - Dyrektor
Magdalena Bogdał - Z-ca dyrektora d/s obsługi wspólnot
Łukasz Karbowiak - Z-ca dyrektora d/s wykonawstwa technicznego
Jerzy Franiczek - Z–ca dyrektora d/s rozliczeń
Teresa Rosiak - Główny Księgowy

Nasze doświadczenia są gwarancją wysokiej jakości usług, a systematycznie rosnąca liczba lokali obsługiwanych przez Turhand-Ret to najlepszy dowód własciwego sposobu prowadzonej przez nas polityki.
Potwierdzeniem naszego profesjonalizmu mogą być wyniki kontroli przeprowadzonych w naszej spółce m.in. przez Urząd Kontroli Skarbowej oraz Najwyższej Izby Kontroli. Pozytywna ocena działalności spółki w latach 1998-2002 zawarta w wystąpieniu pokontrolnym NIK jest dla nas wyróżnieniem, a dla naszych klientów gwarantem rzetelnego i prawidłowego zarządzania powierzonych nam nieruchomości.

Sprawdź naszą ofertę

Chcecie Państwo być przekonani, że Wasza nieruchomość będzie sprawnie i profesjonalnie zarządzana - spytaj nas o warunki na jakich to zrealizujemy.
Powierzenie zarządzania zawodowemu zarządcy, to komfort i bezpieczeństwo. Jesteśmy na rynku od 1997 roku. Nie boimy dzielić się z właścicielami posiadaną wiedzą, chroniąc prawa i interesy każdego z Nich

Najlepsza oferta nie zawsze oznacza najtańszą.

Każda wspólnota mieszkaniowa, która powierzy zarząd nad swoim mieniem spółce Turhand - Ret posiada swój wyodrębniony rachunek bankowy. Na nim gromadzone są wszystkie opłaty wnoszone przez mieszkańców z tytułu zaliczek na koszty zarządu, dostaw wody, energii itp. oraz opłat na fundusz remontowy.
Z konta wspólnoty pokrywane są koszty związane z utrzymaniem nieruchomości wynikające z zaplanowanych przez współwłaścicieli zadań eksploatacyjnych i remontowych oraz dostaw świadczeń. Prowadzone przez firmę indywidulane rozliczenia kosztów utrzymania dają gwarancję rzetelności
w ponoszeniu obciążeń wynikających z funkcjonowania zasobów mieszkaniowych.

Biura Spółki czynne:

poniedziałek-piątek 7.00 - 15.00

Certyfikat Jakości Zarządzania Ryzykiem