Kontakt

Turhand - Ret Sp. z o. o.

Siedziba główna firmy i adres do korespondencji:

ul. Strzelców Bytomskich 7
45 - 084 Opole

e-mail

turhand@op.onet.pl

Telefony
Centrala 77 474 75 15
Sekretariat 77 457 59 50
Dyrektor
Janusz Kramarz
łączenie przez sekretariat
Z-ca dyrektora d/s obsługi wspólnot
Magdalena Bogdał
łączenie przez sekretariat
Z-ca dyrektora d/s wykonawstwa technicznego
Łukasz Karbowiak
łączenie przez sekretariat
Z-ca Dyrektora d/s rozliczeń mediów
Jerzy Franiczek
łączenie przez sekretariat
Główny księgowy
Teresa Rosiak
łączenie przez sekretariat
DZIAŁ OBSŁUGI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
I WYKONAWSTWA TECHNICZNEGO

Zgłaszanie awarii i usterek,
techniczne utrzymanie budynków,
bieżąca eksploatacja
77 451 43 05
lub 77 474 75 15, wew. 15, 13
DZIAŁ ROZLICZEŃ
Rozliczanie dostaw wody
i odprowadzania ścieków
Rozliczenia dostaw energii cieplnej 77 451 43 06
lub 77 474 75 15, wew.12
Zgłaszanie odczytów wodomierzy
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Obsługa finansowa Wspólnot Mieszkaniowych
i lokali własnościowych
77 474 26 51
lub 77 474 75 15, wew.19, 20.
Radca Prawny
Windykacja i Kredyty
77 474 75 15, wew.21.
Pogotowie Techniczne
W przypadku zaistnienia awarii
poza godzinami służbowymi, do dyspozycji mieszkańców pozostaje telefon pogotowia technicznego
661 015 522

Lokalizacja