ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 - 084 Opole

Ogłoszenie przetargu

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Orląt Lwowskich 18 poszukuje wykonawcy poniższych prac remontowych: docieplenie elewacji, wykonanie izolacji ścian budynku i wymiany okien dachowych.
Oferty prosić dostarczyć do siedziby spółki lub wysłać emailem.
Kontakt do pracownika zarządcy- tel. 695 926 381.