ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 - 084 Opole

Zarządzanie Wspólnotami Miszkaniowymi - informacje

31 maja 2024 r. Biura spółki będą nieczynne

W dniu 31 maja 2024 r. biura spółki będą nieczynne. Awarie prosimy zgłaszać pod nr tel. 661 015 522.

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2024.

Przekazujemy Państwu link do harmonogramu wywozu odpadów w roku 2024. pobierz harmonogram

Poszukujemy pracownika

Turhand-Ret sp. z o.o. w Opolu ul. Strzelców Bytomskich 7 poszukuje pracownika na stanowisku inspektora d/s techniczno-eksploatacyjnych.Opis stanowiska: Wymagania: Mile widziane: Oferujemy:

Ogłoszenie o pracę

Turhand-Ret sp. z o.o. w Opolu ul. Strzelców Bytomskich 7 poszukuje pracownika na stanowisku s inspektora d/s rozliczania mediów. Opis stanowiska: – księgowanie faktur dot. rozliczania mediów wspólnot mieszkaniowych – analiza danych [...]

Gospodarka odpadami komunalnymi

Turhand-Ret sp.z o.o. informuje, że od 1.01.2021 r. będzie obowiązywała Uchwała nr. XXVIII/55/20 Rady Miasta Opola z dnia 2.07.2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.Opola. Z dniem 1.01.2021 r. wchodzi w życie [...]

Zasady bezpieczeństwa

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem.

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia o zarażenie koronawirusem.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu, gdzie występuje korona wirus i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację [...]

Zadania, które winny być wykonywane przez zakłady kominiarskie przy przeprowadzaniu okresowych kontroli i konserwacji

Korporacja Kominiarzy Polskich mając na uwadze konieczność ujednolicenia i dostosowania zakresu czynności realizowanych przez służby kominiarskie do obowiązujących obecnie przepisów, przyjęła do stosowania następujące zadania, które winny być [...]

Przypominamy

Wszelkie reklamacje, uwagi, zapytania , w sprawie realizacji wywozu odpadów komunalnych, należy zgłaszać do Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Opolu, który w imieniu Gminy sprawuje nadzór nad realizacją tego zadania, pod następujący [...]

Usuwanie gruzu i materiałów poremontowych.

Niniejszym informujemy, że w świetle obowiązujących przepisów, gruz oraz materiały poremontowe nie stanowią odpadów komunalnych w rozumieniu ustawowym. Ich usuwanie musi odbywać się staraniem i na koszt osób prowadzących roboty remontowe.